logoMobile Dating & Chats Online
You surf offline, please Sign up or Log in.
Sign Up  Log In
Dear Ex 🙄😂
Eto ang tatandaan mo, makakita at magkaroon ka man ng napakaraming karelasyon matapos nating maghiwalay, alam kong balang araw aminin mo man sa sarili mo o hindi, maiisip mo rin ako at masasabing,
'Iba pa rin pala talaga siya'.
18-10-11 14:02:54 | by dyulii
Views: 222 | Like: 3 * Unlike: 2 *
Comments
greey hahaha parang ganyan ang iniisip ni jacky lagot k ace hahahah
18-11-08 09:12:19
simply-isej ang galing ni dyuli xd
18-11-05 05:55:07
dyulii blogs  My blogs  Blogs
^top  Main
2007 - 2013 topfun.mobi