logoMobile Dating & Chats Online
You surf offline, please Sign up or Log in.
Sign Up  Log In
The devil behind an angel's face
The devil behind an angel's face
Ang katangian at anyo ng isang Poker Face ay maaaring kontrolin at gawin ng isang tao ayon sa kanyang gusto at layunin. Ngunit ang isa pang anyo ng isang Poker Face ay hindi maaaring kontrolin ng isang tao sapagkat ito ay permanente na sa kanyang anyo at mukha. Nasa kanya ang pagpapasya kung itutugma niya ito sa kanyang ugali o gagamitin niya ito upang itago ang kanyang tunay na anyo.
May mga taong likas na maamo at mala-anghel ang mukha. May mga taong pinagkalooban ng Diyos ng mukhang kasing-anyo ng kabutihan at kabaitan. Ngunit ang ugali ng isang tao ay hindi nakikita sa kanyang mukha. Ito ang isa pang anyo ng Poker Face.
May mga taong akala natin ay mabait dahil ito ang nakikita natin sa kanyang mukha. Maamo, mayumi at waring hindi makabasag pinggan. Ngunit isang katotohanan din na may mga taong maamo ang mukha ngunit hindi pala ito tugma sa tunay nilang ugali at pagkatao. Sa likod ng maamong mukha ay ang isang mabangis na tao. Sa likod ng mala-anghel na mukha ay nagtatago ang isang mukha ng demonyo. May mga tao din na ginagamit ang mukhang ito upang linlangin ang kapwa-tao at intensyonal na itago ang tunay na kaanyuan. Samakatuwid, anghel sa mukha, ngunit demonyo naman sa pag-uugali.
18-03-14 07:34:40 | by Sarfania
Views: 309 | Like: 2 * Unlike: 2 *
Comments
Stilleto25 Looks are deceiving
18-03-15 22:39:10
dwn True
18-03-14 13:12:59
Sarfania blogs  My blogs  Blogs
^top  Main
2007 - 2013 topfun.mobi