logoMobile Dating & Chats Online
You surf offline, please Sign up or Log in.
Sign Up  Log In
just cloud fb page
Tama na ba o Itatama pa ba?
Tama na ba,pinakawalan kita.
At ipatalo ang laban na wala naman talagang
simula.
Tama na ba ang hayaan kitang mapunta sa
kanya.
Kahit alam kong may pagmamahal pa.
Isang lingon pa sa mga araw na tayo lang
dalawa.
Dalawa sa mundo na pinag-isa.
Nang mga pusong inosente at walang sala.
Ngayon ay nakakadena na sa katotohanang wala
na.
Itatama pa ba ang salitang "Mahal kita".
Sa kabila ng isang libong paalam na binigkas sa
harap ng madla.
Naaalala ko pa ang mga sandali na kasama ka.
Ang mga segundo na ayaw na lumisan pa.
Itatama pa ba ang tunay na nadarama.
O haharapin na lang ang kinabukasan na
itinadhana.
Itinadhanang hindi tayo ang para sa isa't-isa.
Itinakda lang na ika'y makilala.
Tama na ba ang "Mahal kita paalam sa ating
alaala."
Itatama pa ba ang "Minahal kita sana bigyan pa
nang isang tyansa."
Piliin na lang ang "O" na pumapagitna sa kanila.
"O" na sumisimbolo sa "Oras nang magpatawad
at tanggapin wala na."
18-07-11 03:50:16 | by jumyr
Views: 99 | Like: 1 * Unlike: 2 *
Comments
Azus Anu dw?????
18-11-15 08:10:21
jumyr blogs  My blogs  Blogs
^top  Main
2007 - 2013 topfun.mobi